Carpon Ujang Adul

Carpon Ujang Adul, Kabeh ge geus pada apal , saha atuh ujang Adul teh, he he komo ari para wanoja awewe mah , geus pasti bakal naksir tah ka ujang Adul teh, naha bisa kitu , sigana mah kasep tah si ujang Adul teh gan ? ih puguhing leuwih ti kitu , ieu gera urang tataan bari pek impleng kumaha tah dedegan ujang Adul teh !

Ujang adul awakna dedeg alias sembada he he ngan hanjakal alias semeter nggak ada ! maksudna ? he he alias pendek besekel , lain kitu kahayang para wanoja teh lain , sok jawab ayeuna ! di tambah ku buuk anu gondrong jeceng teu kudu make krimbat jeung sabangsana, alami ieu mah can keur anu ngamilikna teu perlu ternak atuh ! he he teu kaharti na make lumpat kana ternak atuh gan ?

He he enya kulan, tah na buuk gondrong na teh jang adul ternak, nyaho meureunan ? tah eta pisan , he he enya ternak kutu, basana teh lumayan da gening langit, upama taya bentang mah asa kurang indah, buuk oge kitu lain ? tanyana bari seuri ngabarakatak. Kuring ge seuri asa enya asa hanteu tah ucapan jang adul teh.

Naon deui tah ? he he punte kulan, sanes ngahina dadamelan anu kawasa , ieu mah nyaritakeun saujratna wae , naon sarta kumaha tah jang Adul teh ! ehm ,ku payus deuih gan, keur mah beungeut rubak di tambih ku irung berewes , tapi da manehna mah bageur , paling seuri di sebut berewes teh, ngan hanjakal gan, barudak leutik ah sok langsung mabur upama ningali manehna teh, ceurik ti paparetot gogoakan basana teh “ Aya ju.rig ! cenah, seuri deui kuring teh bari ngupahan “ Sabar Dul “ cekeng teh, manehna seuri “ Nggak apa –apa , emang Adul pikirin, ngarana ge budak nya kok, jeung kuring tumarima kana rupa kieu “ Pokna,bari nyerengeh, hade tah dul. Kumaha tah para wanoja ? heueuh nu matak sagala ge da sok ningali luarna, baroraah ka daek , upama di tanya ge samalah sok arambek “ naon nanya ? pokna, he he jang kumaha tah adul ? manehna ukur mesem, rumasa meureun.

Adul kamana nya ?

Harita , da ayeuna mah asa teu katembong jang adul teh, kamana nya ? taya beja, sigana manehna ingkah ti lembur , ari ceuk si Muslim mah cenah ka kota, enya gawe meureunan , jeung deuih nyingkahan awewe anu ngahinana , karunya ujang Adul , tapi tong goreng sangka nya, atuh ka kota , nyiar kipayah wae meureunan da hirup mah aya kaperluan anu kudu di penuhi lain , aya kahayang !

Lila tah, ujang adul siga anu ngiles kajero bumi , taya beja – bejana acan, pangangguran kuring ngaheureuyan nyi kemot “ he he nyi , sono meureun ka ujang Adul, da tos lawas teu aya ? he he na atuh ari gantawang teh manehna nyarekan kuring “ Sono – sono tai hayam, cenah” saha sih anu rek mikasonona  ? bari beungeutna jamedud, teu genah meureun ku kuring di jangjaruhkeun ka ujang Adul, ah ari manusa , gerentes teh, bari ningali nyi kemot anu bingbrit teu nolih kuring anu hayang seuri nempo kalakuan manehna.

Pasosore jalma pahibut, ngagimbung hareupeun imah jang adul, syukur, sigana jang adul geus mudik ti kotana, tapi ah palangsiang , naha asa rame moal kitu ? kandeg ku pangajak si Odong “ kok urang ka teun ujang adul, maneh can nyaho kitu ? basana teh, bari panasaran kuring ngahayukeun pangajak si Odong , ngagedig muru imah ujang adul.

Jog ka imah jang adul, kuring rada hemeng, kamana jang adulna ,nu katingali aya awewe bari asa asing keur di lembur kuring mah, da jeung enyana asa tara ningali awewe siga kitu atuh ! enya buukna koneng emas, irungna bangir , ah geulis weh, harayang anu maca teu ? ti jero imah norojol jang adul he he masih siga baheula gondrong , ngan aya anu beda , beresih ayeuna mah , aya cahayaan ari kulitna beresih mah, teu poho gening , melong ka kuring ngahiap – hiap “ basana “ eh sobat buru kadieu , di anti anti titatadi hayang panggih ! cenah, katingali sonona teh , da ari sasalaman bari ngagabrug . “ Syukur atuh Dul, geus panggih jeung kabagjaan mah ! manehna seuri” Ari taeu teh Kok , biasa wae kuring mah , si berewes ! bari nyakakak.

Jalma – jalma baralik bari tingkaruciwes basana” Teu sangka nya si berewes menangkeun awewe asing anu geulis , ah dasar nasib manusa mah taya nu nyaho nya ? itu ieu singkaruciwes siga kitu. Lenglang tah imah jang adul teh , tinggal kuring , der jang adul medar lalakon , suka perihna hirup ti kota, ngan cenah bari jadi tukang mulung manehana sakola bahasa” Euh kaharti atuh ari kitu mah , da jeung enyana kuring mah teu ngarti bahasa awewe anu bareng jeung ujang adul teh, eh geus jadi pamajikanana ayeuna mah , ceuk jang adul teh.

Nya lumayan , da gening elmu mah nyata teu beurat mamanggul jeung kabeneran aya kudrat ujang adul fasih kana bahasa asing, antukna manehna di angkat jadi guru bahasa, nya tidinya mnehna panggih jeung Inilova, enya awwe asing tea anu ayeuna jadi pamajikanana, manehna seuri “ he he kuring ge teu percaya Kok , maenya manehna hayang ka kuring, tapi da jodo, sanajan kaayaan kuring siga kieu , keukeuh wae manehna mikacinta, syukur “ pokna.

Beurang kaganti ku arek ka peuting , geus repreupan samalah mah, nalika kuring pamit ka ujang Adul ,aya rasa bungangang nenjo babaturan menang kabagjaan teh, ngilu bungah, pamitan harita, samalah awewena ge nyarita , ngan kuring ukur ungak – inguk , teu ngarti deuleu ! ujang Adul ngehkey nyengseurikeun , bari pokna “ Syukur geus nganjang Kok , anjeun babaturan sajati , sok inget di panyabaan ge , muga sing menang kabagjaan anjeun ge “ kuring unggeuk, mapay reupna maghrib, hate noroweco, “ Nu matak sipating jalma , moal ka gambar ku rupa, tapi rengkak sarta paripolah anu bakal ngagambarkeun, saha dirina manehna anu sabenerna, cag ah !

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *