Carpon Sunda Ngabuburit !

Carpon Sunda Ngabuburit ! Teu karasa , puasa meh aampir tuntas, nyesakeun kagumbiraan jalma – jalma anu  taraweh , he he anu tara deuih kaasup sim kuring kulan ! keun atuh , saha anu sempet , silih doakeun wae nya !

Da kitu mungguhing sipating jalmi , kadang daek kadang hanteu, bari anu sabener na mak kedah daek , meh tambah – tambah pahalana lain ? ken cag wae nya !

Sok inget , ari jaman puasa mangsa baheula mah , sok aya anudi sebut ngabuburit , rupa – rupa  tah p[olah jalma au ngabuburit teh , he he aya anu ngala belut saperti si gio atawa anu nguseup wae aya siga mang Ayay , he he aya oge anu rajeun mejeng he he bahasa legegna mah hangout tea gening ari keur rumaja di kota mah .

Nya sarta memang , lamun puasa di bawa hees mah sok karasa tiris awak teh, acan kosong beuteung anu kira kira saatos lohor mah sok ngadadak tingjarerit, recet hayang di eusian kejo, kabayang ngeunah dahar di cipta jeung di rasa – rasa , ah nikmat pisan !

Rengkak Polah Anu Ngabuburit

Alus tah , mun puasa di bawa ngabuburit teh, katonggoykeun ku resep, akhirna beuteung ge teu karasa lapar , nyaho – nyaho dur bedug maghrib, tah mangsa eta jalma – jalma pahibut ngaburiak muru imah masing – masing , enya rek buka tea , samalah si kalong mah tepi ka pegat tali kolor tah, eny a lumpat ari sukutikudawet , puguh wae blug teh labuh , atuh rame pada nyeungseurikeun, na atuh ari hudang teu karasa aya oray ngambay, Bedus teh ! basana , keuheul meureun, teu laju harita lumpatna ge da tali kolorna pegat , he he kapaksa wae leumpang bari nyekelan kolor da bisi oray ngambay deui.

Samalah mah leuwih keuheul da si kundang ngaheureuyan, basana teh “ Tos ee jang ? panon si kalong mureleng , ngan teu saruana da apal si kundang mah tukang heureuy , bari jamedud manehna kutuk gendeng “ Teu neuleu ! cenah.

Aya deui tah anu ngabuburit , ngan bahasana beda ieu mah ! na kumaha kitu gan ? he he enya apanan ngabuburit na ari ieu mah beda , waktu di tanya teh “ rek kamana pol ? enya nanya si Tepol harita teh , manehna seuri “ Biasa wae atuh kok, rek ngabubuncir “ kitu tah bahasa na teh , kuring seuri da surti , naon maksudna.

Can terang ? he he enya , ngabuburit , ngan palebah anu suni gentak nyumput, muka bekel , camuil – camuil tah, katingali sungutna ampul – ampulan he he “ Edek cenah ? nawaran ? ngeunah euy ! pokna. Kuring sueri” Mangga wae gan, bari ngaleos, ah bisi kabita .

Beda deui jeung si Rentul , manehna panggih di jalan,katingalina teh siga anu lungse pisan, enya kabayang ku uing ge nahan lapar bari panas poe , moal teu saperti kitu kaayaanana, “ Puasa Tul ? cekeng teh . Manehna unggeuk , neruskeun leumpang anu siga ngalenghoy, teu di palire wae ku uing ge bae rek balik meureunan, kuring terus mapay sisi sawah, maksud teh rek ningali anu ngala belut tapi asa simpe, atawa masih panas poe kitu ? balik deui wae kuring ge.

Eureun soteh, bane wae aya anu lain na irung kuring “ asa bau anu ngaroko ieu teh , tapi saha da sepi taya jalma, ngan palebah gawir kebon aya haseup ,ah sigana ieu tah bau roko teh , teu geruh kuring ge, lantip maksud teh rek ngintip , saha nya ?

Kuring seuri ningali anu ngelepus udud , ngaluarkeun cai kopi na balik bajuna , katingali di inum di selang ku ngaroko , nikmat katingalina teh , kuring ngan ukur seuri” Gening maneh rentul “ ceuk hate teh , laju neruskeun lampah rek balik ka imah, panggih eta ge jeung si rentul waktu maghrib, pangangguran di heureyan, labas puasana Tul eh haget tah ngajawabna “ Alhamdulillah Kok , cacap , bari asa panas poe ge ! pokna rada meureudey soteh waktu ku kuring di heureuyan “ Alus atuh , komo mun pas buka teh ,nginum cikopi, peledug wae udud , he he nikmat , cacap tah puasa teh “ ceuk kuring bari ngaleos.

Tah kitu mungguhing rupa – rupa jalama mangsa puasa , ngabuburit rame karasana,  da ari lain bulan puasa mah asa kurang rame jeung taya gregetna sanajan mejeng oge , komo harita mah mang Ayay nepi ka komplen tah ka cibudug “ Asa reuwas , aya naon kitu, he he enya sugan teh anu nyanggut na useup teh lauk gede , da jeung enyana atuh, eta jeujeur mang ayay siga anu rek potong pepelenayan,” Wah sigana gede tah laukna mang ayay ! ceuk si unirr.

Uing tea atuh nir , jago nguseup deuleu ! pokna , Si unir ngan mesem, apal adat meureunan. Manehna sumanget narik , naon tah , gede laukna ? he he gede pisan , na atuh ari pucunghul najero cai cibudug teh..karung goni ! si unir tepi kacirambay ningalina ngehkey seuri bari pok “ Ha ha enya wae jago nguseup, karung goni wae di useupan.

Mang ayay beungeutna nepi kageuneuk tah “ Atah adol ! pokna, napsu sigana mah, teu tata pasini manehna ngalungkeun jeujeur ka jero walungan cibudug , teu loba carita gedig wae balik. Ngan ceuk mang sarip mah cenah manehna ngadagoan jejeur anu di palidkeun di hilir sunge” He he lebar antukna mah, matak tong sok kabawa ku mapsu atuh mang ! pikaseurieun.

Bulan ramadahan geus ampir lekasan, di eusi ku rupa – rupa kahadean jeung warna – warna anu aya sajeroeun bulan ramadhan, sababaraha poe deui lebaran , mun kongang hayang lila ieu bulan, tapi kumaha da kitu kuduna, muga wae tahun haeup masih bisa ngeusian lebaran sarta bisa tambah sarta leuwih hade tibatan ayeuna, he he hayuatuh urang gabuburit, rame gera !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *